استقرار و توسعه صنايع تبديلي تضمين كننده پيشرفت صائین قلعه

آخرین به روز رسانی در دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 منتشر شده در شنبه, 22 ارديبهشت 1397

با بررسي پتانسيل هاي موجود در كشاورزي منطقه و پيشرفت تكنولوژي و صنايع ، درمي يابيم ،ايجاد و توسعه صنایع تبدیلی در زمينه كشاورزی، با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیمی كه در بخش كشاورزی بر جای می گذارد در شكوفایی اقتصاد كشور نقش مهمی دارد. شناخت نقاط قوت، فرصت ها و نیز مشكلات و تنگناهای آن می تواند منطقه ما را به چشم اندازهای روشن تر در بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن سوق دهد.

   صنایع وابسته به كشاورزی در منطقه به دلیل داشتن موقعیت منحصر به فرد، اهمیت و نقش مهمی در توسعه فعالیتهای زراعی، باغی، آبزی پروری، دامداری و غیره و توسعه اقتصاد ملی دارند. با اين حال مي بينيم كه در اكثر محصولات کشاورزی استان زنجان هیچ صنایع تبدیلی ایجاد نشده است.